ONE SHOT Terrassa City of Film
i

TERRASSA CITY OF FILM

CATALÀ

TERRASSA CITY OF FILM,  és una organització municipal, creada per a la consecució d'aquest nomenament per part de la UNESCO

La Taula Local de l’Audiovisual, que reflecteix el pols de la realitat del cinema local i lidera les accions de Terrassa com CIUTAT DE CINE dins la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO des del 31 d’octubre de 2017. En permanent creixement i oberta a la incorporació de nous membres, la conformem un bon grapat d’entitats, personalitats i centres de formació relacionats amb el món del cinema i la cultura de la ciutat. La Taula Local de l’Audiovisual aplega a tothom de la ciutat que viu i estima el cinema, iguals i diferents, tots especials perquè ens atrevim a crear en imatges.

–  Realitzadors/es amateurs i professionals.
–  Centres educatius d’àmbit audiovisual, cinematogràfic, escènic i tecnològic des de primària a la universitat: Escola Joan XXIIIInstitut Santa EulàliaESCACInstitut del TeatreUPC – Universitat Politècnica de CatalunyaInstitut Terrassa.
– Autoritat local.
– Professionals: Societat Municipal de Comunicació (Canal Terrassa / Cinema Catalunya), Terrassa Film OfficeParc Audiovisual de Catalunya2CR – Centre de restauració i conservació de la Filmoteca de Catalunya.
– Entitats socials i culturals: Societat Coral Joventut Terrassenca ‘Coro Vell‘.

TERRASSA forma part de les ciutats nomenades per la UNESCO com a pioneres del Cinema Amateur, juntament amb altres 13 ciutats del mon, que són:

Bitola (Macedònia), Bradford (Regne Unit), Bristol (Regne Unit), Busan (República de Corea), Galway (Irlanda), Lodz (Polònia), Mumbai (India), Postdam (Alemanya), Qingdao (Xina), Roma (Itàlia), Santos (Brasil), Sarajevo (Bòsnia-Herzegovina), Sidney (Austràlia), Sofia (Bulgària), Valladolid (Espanya), Wellington (Nova Zelanda)  i Yamagata (Japó).

ESPAÑOL

TERRASSA CITY OF FILM, es una organización municipal, creada para la consecución de este nombramiento por parte de la UNESCO

La Mesa Local del Audiovisual, que refleja el pulso de la realidad del cine local y lidera las acciones de Terrassa como CIUDAD DE CINE dentro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO desde el 31 de octubre de 2017. En permanente crecimiento y abierta a la incorporación de nuevos miembros, la conformamos un buen número de entidades, personalidades y centros de formación relacionados con el mundo del cine y la cultura de la ciudad. La Mesa Local del Audiovisual reúne a todos de la ciudad que vive y ama el cine, iguales y diferentes, todos especiales porque nos atrevemos a crear en imágenes.

- Realizadores / as amateurs y profesionales.
- Centros educativos de ámbito audiovisual, cinematográfico, escénico y tecnológico desde primaria a la universidad: Escuela Juan XXIII, Instituto Santa Eulalia, ESCAC, Instituto del Teatro, UPC - Universidad Politécnica de Cataluña, Instituto Terrassa.
- Autoridad local.
- Profesionales: Sociedad Municipal de Comunicación (Canal Terrassa / Cine Cataluña), Terrassa Film Office, Parque Audiovisual de Cataluña, 2Cr - Centro de restauración y conservación de la Filmoteca de Cataluña.
- Entidades sociales y culturales: Sociedad Coral Juventud Terrassenca 'Coro Viejo'.

TERRASSA forma parte de las ciudades nombradas por la UNESCO como pioneras del Cine Amateur, junto con otras 13 ciudades del mundo, que son:


Bitola (Macedonia), Bradford (Reino Unido), Bristol (Reino Unido), Busan (República de Corea), Galway (Irlanda), Lodz (Polonia), Mumbai (India), Postdam (Alemania), Qingdao (China), Roma (Italia), Santos (Brasil), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Sidney (Australia), Sofía (Bulgaria), Valladolid (España), Wellington (Nueva Zelanda) y Yamagata (Japón).

ENGLISH

TERRASSA CITY OF FILM, is a municipal organization, created to achieve this appointment by UNESCO

The Local Audiovisual Table, which reflects the pulse of the reality of local cinema and leads the actions of Terrassa as a CITY OF CINEMA within the UNESCO Creative Cities Network since October 31, 2017. In permanent growth and open to The incorporation of new members is made up of a good number of entities, personalities and training centers related to the world of cinema and the culture of the city. The Local Audiovisual Table brings together everyone from the city who lives and loves cinema, the same and different, all special because we dare to create in images.

- Amateur and professional filmmakers.
- Educational centers in the audiovisual, cinematographic, scenic and technological fields from elementary school to university: Juan XXIII School, Santa Eulalia Institute, ESCAC, Theater Institute, UPC - Polytechnic University of Catalonia, Terrassa Institute.
- Local authority.
- Professionals: Municipal Communication Society (Canal Terrassa / Cine Cataluña), Terrassa Film Office, Parque Audiovisual de Cataluña, 2Cr - Center for restoration and conservation of the Filmoteca de Catalunya.
- Social and cultural entities: Terrassenca Youth Choral Society 'Coro Viejo'.

TERRASSA is one of the cities named by UNESCO as pioneers of Amateur Cinema, along with 13 other cities in the world, which are:

Bitola (Macedonia), Bradford (UK), Bristol (UK), Busan (Republic of Korea), Galway (Ireland), Lodz (Poland), Mumbai (India), Postdam (Germany), Qingdao (China), Rome (Italy), Santos (Brazil), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Sidney (Australia), Sofia (Bulgaria), Valladolid (Spain), Wellington (New Zealand) and Yamagata (Japan).

www.TERRASSA CITY OF FILM